Zápas o generála jako groteskně stylizovaný koncert o jeho vzestupu a pádu (i-divadlo.cz)

10. 05. 2022

Nový a ještě komornější prostor KS Aréna nazvaný Komůrka se pro diváky poprvé otevřel inscenací hry Tomáše Vůjtka ZÁPAS O GENERÁLA. Zachycuje tragikomický vzestup a pád generála Jana Šejny, který se dostal do širšího povědomí aférou s osivem jetele a vojtěšky jako „semínkový generál“ a před vyšetřováním utekl na Západ. To bylo dávno, na počátku roku 1968, kdy ještě straně a lidu vládl Antonín Novotný a schylovalo se na lepší, ale vzápětí na horší časy…. Premiéra inscenace v režii Ivana Krejčího byla 7.května.

Před diváky se otevře scéna, na níž v popředí na gauči sedí dvojjediný Šejna 1 a Šejna 2, vlevo stojí malá pojízdná registračka plná spisů a vpravo je věšák. Za a nad nimi sedí jeho žena Viktorie, vedle ní nalevo jeho milenka Evženie a napravo milenka Míla, ty všechny během svých výstupů sejdou k mužům. Marta Roszkopfová oblékla muže do dobových obleků, Viktorie má slovanský kroj se zdobnou čelenkou, Evženie elegantní šaty a Míla je ve vojenském stejnokroji. Náš hrdina říká, že poslouchat koncerty ho naučila až Evženie a že koncert pochází z latinského slovesa concertare, což znamená zápasit. Celá hra je rozdělena do pěti částí nazvaných hudebními termíny Allegro ma non troppo, Allegro molto, Allegro assai, Allegro moderato a Presto. Tedy čtyři části mají mít průběh veselý a ta poslední rychlý.

V první části líčí svůj životopis, školu, podvod s falešným papírem, za který šel do vězení, cestu vzhůru od referenta až po náčelníka sekretariátu ministerstva obrany, kdy odhalil kult generála Čepičky a získal klíče od trezoru se spisy vyšších důstojníků, v druhé části vzpomíná na přátelství se synem Novotného, ochranu prezidenta a korupci, seznámení se s Juráčkem a Havlem, natočení filmu Každý mladý muž, ve třetí části zmiňuje finančně náročný život s manželkou a milenkami, a proto vyžádá nedostatková semena z ministerstva zemědělství a prodává je pod rukou do zemědělských družstev, ve čtvrté části se snaží zachránit Novotného, aby ten zase ochránil jeho před vyšetřováním, získá pro akci generála Janka, ale ten je sověty odkopnut a zabije se, v páté části utíká s tajnými materiály přes Itálii do USA, kde je ukryt jako cenný uprchlík, sděluje fakta a vymýšlí si zásluhy, ale jeho čas spěje ke konci…

Marek Cisovský ztělesňuje Šejnu 1 s ironickým nadhledem a kuráží, snaží se přesvědčit diváky o své pravdě, ale jeho odvahou postupně začne prostupovat strach, odmítá myšlenku na vězení nebo sebevraždu. A hlavně je tu nejistota z budoucnosti, stáří a smrti: „Poslouchám hlasy, které ve mně sílí. Jsou to moje hlasy. Vím, že se blíží chvíle, kdy navždy umlknou“. Šejnu 2 hraje Vlastimil Burda o poznání méně výrazně, doplňuje prvního a přebírá hlas učitele, úředníka, prezidenta Novotného, podplukovníka Moravce, amerického agenta a dalších. Šejna 1 jedná střídavě s manželkou a milenkami, ten druhý jej doplňuje. Tereza Cisovská jako Viktorie, která se přistěhovala po válce ze Sovětského svazu, pochází z lepší rodiny, je klidná a důstojná, v kritických chvílích reaguje „Ja znaju, ja vsjo znaju“, zato Zuzana Truplová jako přímočará a zhrzená milenka Míla, původně spolupracovnice, dovede vydírat a Kristýna Panzenberger Krajíčková jako rozevlátá, lehkomyslná, mladší milenka Evženie, původně studentka FAMU, umí s mužem manipulovat. Nakonec se stane jeho snachou a matkou synka, s nímž si náš hrdina hraje.

Oba vzpomínají na to, jací byli a jací jsou sedm let po pádu komunismu, kdy už jejich pravdy nikoho nezajímají. Několikrát opakuje původně učitelovu větu, z níž čerpal celý život: „Su král Ječmínek, již od nepaměti vládnu, nikem neviděné do mezi lány a kolem stavení, a kde je třeba, rád pomůžu“, své nedostatky se snaží opakovaně svést na to, že „Se závistí musí schopný jedinec počítat úplně všude“ a párkrát vynáší svou odvahu: „Bylo to hop nebo trop. Ale za to riziko to stálo“. Básnickým obratem hra začíná, prostupuje ji a končí: „Poslouchám hlasy, které ve mně sílí…“. Zůstala tu po něm jen písnička: „Generál Šejna jede přes vesnici, generál Šejna jede přes ves. Má batoh zelený, nacpaný semeny…“

ZÁPAS O GENERÁLA je stylizovaný koncert pro dva hlasy s doprovodem, v němž se odehrává groteskní vzestup a pád „semínkového“ generála Šejny, jak jej líčí sám se svým svědomím. Z dramatu, které zasáhlo do našich dějin a urychlilo nástup obrodného dění roku šedesát osm, dnes už zůstala jen zmínka v historii. Díky důmyslnému textu Tomáše Vůjtka a důrazné režii Ivana Krejčího ve spolupráci s přesným hereckým nasazením vzniklo dílo, které celou záležitost osvětlilo a podalo přesvědčivým a strhujícím způsobem.

Milan Líčka,
i-divadlo.cz

Miluju všechno, co na tobě bolí. Nová inscenace hry Na dotek v Aréně naznačuje, jak těžké je milovat

20. 3. 2023

Komorní scéna Aréna uvedla v sobotu premiéru nové inscenace Na dotek. Oceňovaná hra britského dramatika Patricka Marbera řeší téma sexuality, která může být epicentrem života, ale i pouhou epizodou v oceánu složitějších emocí a vztahů. Protagonisty hry jsou dva muži a dvě ženy, které autor vykreslil jako nestabilní a turbulentní milostný čtyřúhelník. Jako osobnosti s rozdílnými mentalitami, jejichž šance se navzájem poznat nejsou rovnocenné. Marberův nejúspěšnější titul divadlo uvádí v režii Jana Holce a scénografické...

Hra U snědeného krámu promlouvá k současnosti

8. 3. 2023

Inscenaci hry U SNĚDENÉHO KRÁMU, kterou podle románu Ignáta Herrmanna adaptoval Tomáš Syrovátka, uvedla v režii Josefa Doležala KS Aréna na malé scéně zvané Komůrka. (Když do ní divák vstoupí, tak má pocit, jako by se tímto sálem -vybaveným obyčejnými židlemi a umožňujícím důvěrný kontakt publika s herci- divadlo vracelo ke svým počátkům v nynější Staré Aréně.) Tento pozapomenutý naturalistický román, do něhož vložil začínající autor své trý...