Obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem divadla a přistupuje na následující obchodní podmínky:

1. Změna programu je vyhrazena.

2. Prodej vstupenek je možný osobně v pokladně divadla, na pobočkách sítě Colosseum Ticket nebo on-line na webu Komorní scény Aréna, příspěvkové organizace (dále také „divadlo“). Rezervovat vstupenky lze osobně, e-mailem (pokladna@divadloarena.cz) či telefonicky (602 702 120). Provozní doba pokladny je zveřejněna na webu divadla.

3. Platby jsou akceptovány pouze v hotovosti, kartou, kartou online, případně převodem na účet. Neakceptujeme žádné typy cenin.

4. Rezervace trvají automaticky pět dní, po dohodě jí lze prodloužit. Vyzvednutí rezervace je možné nejpozději půl hodiny před představením.

5. Písemné objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nelze objednávku zrušit nebo měnit.

6. Vstupenka do divadla platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci a místo konání na ní uvedené, pokud není, v případě výměny či jiné překážky, dohodnuto jinak. Vstupenka je platná pouze nepoškozená a opravňuje pouze k jednomu vstupu do divadla.

7. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují, s výjimkou níže uvedených případů. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

8. Případný nárok na zvýhodněné vstupné, prosím, hlaste předem. Slevu lze uplatnit jen po předložení dokladu o nároku na ni. Bezplatný vstup na představení mají pedagogové při skupince dvaceti a více studentů, doprovod ZTP/P, případně studenti uměleckých škol, a to pouze po předchozí dohodě.

9. Vstupné se vrací pouze v případě změny nebo zrušení představení, není-li aktuálně stanoveno jinak. Vstupenky lze vrátit pouze v pokladně divadla, popř. v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno či dohodnuto jinak. Informace vydává pokladna divadla, případně jsou uvedeny na webových stránkách divadla. V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit či vyměnit dle instrukcí, a to nejpozději dva měsíce od původního data představení, není-li stanoveno jinak. Při změně představení se vstupenky mohou vrátit, případně vyměnit za jiný termín dle pokynů obchodního oddělení divadla.

10. Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

11. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné požádat pokladnu divadla o vystavení duplikátu. Divák bude na místo uveden pouze v případě, že místo bude neobsazeno.

12. Po zahájení představení není umožněn vstup do hlediště.

13. Z divadelního představení může být divadlem, nebo se souhlasem divadla, třetí osobou pořízen audiovizuální záznam, případně fotografie. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoli formy záznamu akce.

14. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení k České obchodní inspekci.

15. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2020.

Pokladna

+420 602 702 120
pokladna@divadloarena.cz

Po – Pá   15.00–18.30
a hodinu před představením.

Pokladní telefonní linka je v provozu ve všední dny od 10.00 do 18.30 a vždy hodinu před představením.

Vstupné

Hlavní scéna

základní – 320 Kč
zlevněné – 240 Kč 
premiéra – 420 Kč
veřejná generálka – 100 Kč

Zlevněné vstupenky si u nás mohou pořídit studenti, senioři, držitelé průkazu ITIC, ZTP a ZTP/P a členové IZS. Na premiérové vstupenky slevu nelze využít.

KOMŮRKA

základní – 100 Kč*

*cena se u jednotlivých akcí může lišit

PROSÍME CHOĎTE VČAS.
Po zahájení představení není možný přístup do hlediště.