ŠIMON PIKOUS - Kunstkammer

Výstava fotografií

27.02.2017 -
Vernisáž výstavy: pondělí 27. února 2017 v 17.00 hodin.

BcA. Šimon Pikous

Vítěz soutěže Czech Press Photo 2016 v kategorie portrét ( singl ) portrét: Lukáše Krpálka.


Je vyučeným fotografem, později se živil jako prodavač knih, pracovní terapeut duševně nemocných v organizaci Fokus MYklub a tajemník Jizersko-ještědského horského spolku. Momentálně je profesionálním fotografem. Studuje Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě.Na počátku jeho fotografické tvorby je patrný vzor otce Jana, fotografa proslulého především montážemi a zátišími. V současnosti se však jeho projev přiklání k jiným tématům a formám: zatímco jeho ranější projekty Křížová cesta a Verše psané světlem vycházejí ze snahy uchopit prostřednictvím fotoaparátu duchovní otázky, novější instalace Vyvolení a Vypadáš skvěle s hravostí i cynismem spíše reflektují paradoxy současného života. Tak i například parodoval Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci 2009 cykly TRIUMPH DES WILLENS (Triumf vůle) a FEST DER SCHÖNHEIT (Festival, přehlídka krásy) nebo se prochází na hranici mezi životem a snem v lynchovském SLIMÁCI NEJSOU, ČÍM SE ZDAJÍ BÝT. V jeho zatím posledním uzavřeném fotografickém cyklu DIE WALKŮRE můžeme nacházet nové prvky vycházející z období romantismu. V Severočeském muzeu v Liberci (2015) vystavil úspěšný cyklus SECHZEHN ÄPFEL AUS DEM GÄRTCHEN DER TANTE FRIEDA, který se zabýval historií a mytologií Sudet.


Průběžně si zahrává s dekadencí, což on sám nazývá romantismem na druhou. Dokladem je vystavený cyklus KUNSTKAMMER.

Samostatné fotografické výstavy měl například v Galerii M v Milevsku, v Experimentálním studiu v Liberci či liberecké Malé výstavní síni, pražském PENklubu, Ambrožově galerii v Hradci Králové, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Českém centru München. Společně s fotografickou skupinou 7,65 vystavoval i v Albin Polasek Museum a Progress Energy Art Gallery v USA. Účastnil se na dalších kolektivních výstavách mimo jiné v Brně, Bratislavě, Olomouci a dalších městech.

V roce 2015 mimo jiné vystavoval v Severočeském muzeu v Liberci a Oblastní galerii v Liberci.

 

Kunstkammer

Kunstkomora - kabinet kuriozit

Fotografie Šimona Pikouse jsou inspirační exkurzí do manýristických zátiší novověku. Kompozice jsou záměrně přehuštěné, a na rozdíl od idily jednoduchého zátiší, cítíme zde jisté varování.
Manýrizmus vždy jednu epochu či směr završoval a exaltoval vše, co ta či ona doba obsahovala. Zobrazoval mnohdy až nestoudný přebytek a signalizoval zánik. Současně předznamenává vznik něčeho nového.

Šimon Pikous si propůjčuje smýšlení mistrů pozdní renesance o hříšné stránce bezbřehého přebytku. U některých snímků autor vše ještě podtrhuje exkluzivní adjustáží.

V paralelní sérii volných fotografií pak autor vyjímá z opulentních kompozic jeden prvek, symbol a staví z něho nový jednoduchý obraz.