Evžen Sobek - Life in Blue

výstava fotografií

03.09.2015 -03.10.2015
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 3. září 2015 v 17.00 hodin.

Evžen Sobek
www.evzensobek.com

Narodil se v roce 1967 v Brně, Československo.

Vystudoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně a a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Působí jako nezávislý fotograf a pedagog – vede semináře a fotografické workshopy na různých univerzitách a odborných školách v České republice.
Zakladatel Fotoškoly Brno a mezinárodní fotografické soutěže Frame.
Ve své fotografické tvorbě se věnuje zejména dokumentární fotografii.
Jeho fotografie jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách v Evropě, USA, Izraeli a Japonsku.
Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách v České republice i v zahraničí.
Je členem agentury Picturetank v Paříži, zastupuje ho galerie Clampart v New Yorku.


Ocenění: MiO Photo Award, ocenění Grand Prix, Japonsko - M.I.L.K. competition, U.S.A. - Talentinum, Česká republika, Lens Culture Award 2010, Francie.
Studijní pobyty: Credit Suisse Masterclass for Photojournalists from Central and Eastern Europe, Budapest - New York - Internationales Haus der Autoren Graz, Cultural City Network Graz, Austria - Stiftung kunst:raum sylt quelle, Sylt, Germany
Publikace: 2004 - Ecce Homo (úvodní text Vladimir Birgus), Leica Gallery Prague, 2008 - Life in Blue (úvodní text Jiří Siostrzonek), Brno, 2011 - Life in Blue (úvodní texty Jiří Pátek a Jiří Siostrzonek), Heidelberg, Germany

 

MODRÉ SNĚNÍ– Blue Dreaming
Průzkumy Organizace spojených národů říkají, že v současné době žijí více než dvě třetiny světové populace ve městech. Prognózy předpovídají, že po roce 2020 to budou až tři čtvrtiny obyvatel planety.

Kontakt člověka se Zemí - osobní prožitek její reality a prostoru se ještě více promění.

Lidská existence je ale velice komplexní a krajina a otevřený prostor v proměnách svých scenérií a nálad hrají v našich životech nezanedbatelnou roli – jsou pro nás životní nutností.

Podle celosvětovýho výzkumu realizovaného dle zadání Vitalije Komara a Alexandra Melamida v letech 1993 až 1997, je nejvíce žádoucím námětem ideálního uměleckého díla (obrazu, který umístěný v našem bytě, by v nás vzbuzoval pozitivní emoce) “realistická modravá krajina s vodni scenérií”.

Oddáme se v tedy v městských aglomeracích “modrému snění”?

Jak asi budou vypadat obrazy zavěšené na stěnách našich městských bytů, které nám zprostředkují zkušenost “modravých dálek”, nám tak vzdálených?

                                                                                                     Evžen SobekLIFE IN BLUE
Kdo jsou majitelé přístřešků, kteří pro své stavby používají obdobný recyklovaný stavební materiál jako obyvatelé latinskoamerických favel, černošských ghet, afrických slumů?
Co motivovalo tyto lidi vybudovat svůj druhý domov v prostředí, jehož kouzlo se (s výjimkou neustále proměnlivé vodní plochy) vyčerpá během několika pobytů a s velkou pravděpodobností se stane stejně nepodnětné, jako lokalita kterékoliv zahrádkářské kolonie?

Přesnou odpověď dostaneme pravděpodobně jen od ortodoxních milovníků rybolovu.
Co však vede ostatní členy komunity (manželky, děti, příbuzné, známé) k dobrovolnému víkendovému i celoletnímu přebývání ve zvoleném prostředí?
Je to potřeba, povinnost, radost následovat spřízněného člověka kamkoliv?
Je to touha po meditaci v přírodě?

Další otázky se vkrádají při vnímání urbanistického konceptu dané lokality.
Co kompenzuje pobyt obyvatel karavanového gheta?
Je to potřeba realizovat neformální kontakty v romantickém prostředí?
Možná se zde saturuje touha po životě v pospolitosti, která ve městech nemá možnost takového naplnění. Nebo nabízí uzemněný karavan prostor pro neposedné „zlaté české ručičky“?

Pokusme se vžít do každodennosti zdejších obyvatel a pokusme si představit, co je náplní jejich volnočasových aktivit?
I když na Sobkových fotografiích neuvidíme interiéry karavanů, jejich přístavby, vylepšení, výzdoba, doplňky, detaily, vyzařují zvláštní patafyzické kouzlo.

Odpovědi na pokládané otázky by nám mohli podat samotní domestikovaní karavanisté, ale intuice naznačuje, že s největší pravděpodobností sami neznají odpověď proč….?.

                                                                                                     Jiří Siostrzonek