Návrat domů ( aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa )

výstava fotografií

18.09.2014 -31.10.2014
Autentické fotografie Václava Balcara jsou pozoruhodnou výpovědí o osudech československých legionářů a jejich dramatickém návratu z Ruska přes Čínu, Japonsko a Ameriku až do západní Evropy. A od tud po železnici do nově vzniklé republiky.

Životopisná data

1892
- narodil se 5. března 1892 ve Rtyni v Podkrkonoší v rodině horníka, kde prožil dětství
 

1906-1909 - absolvoval průmyslovou školu pokračovací v Úpici, kde se vyučil malířskému řemeslu, v té době se začal věnovat fotografování
 

1912-1914 - nejstarší dochované fotografie, pocházejí ze Rtyně, Vídně a od Baltu
 

1914 - 26.10. nastoupil vojenskou službu v 1. světové válce jako vojín 74. pěšího pluku rakousko-uherské armády v Jičíně
 

1915 - 19.2. byl zajat na ruské frontě u Lupkova v Karpatech, pobyt v zajateckých táborech
 

1916 - práce u selského dvora v Chersonské gubernii na Ukrajině
 

1917 - 24.11. ve městě Nikopol na jižní Ukrajině vstoupil do čs. legií v Rusku a byl zařazen do vznikajícího 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého, s tímto útvarem absolvoval přesun na východ, kde se účastnil bojových akcí pluku v okolí Samary (4.-5.6.1918 Lipjagy, 26.6.1918 Buzuluk, 10.7.1918 Syzraň), v průběhu těchto bojů utrpěl zranění levé ruky a jeho cesta se s dalšími aktivitami pluku rozchází
 

1918 - 12.11. Václav Balcar je se skupinou dalších zraněných v nemocnici v Omsku, přeprava sanitními vlaky do Vladivostoku
 

1919 - 19.4. vyplouvá na lodi Sheridan (1. transportní loď vyslaná americkými Čechy, na jejíž palubě se nacházelo 100 invalidů čs. legií) z Vladivostoku přes Tichý oceán ke břehům USA se zastávkami v Japonsku (Nagasaki), na Filipínách (Manila), Guamu a Havaji (Honolulu)
27.5. připlutí do San Franciska, odkud pak byli legionáři za účinné pomoci amerických Čechů a Slováků dopraveni přes pevninu do New Yorku, ze kterého byli na palubě lodi Rijndam dopraveni do francouzského přístavu Brest
na podzim doléčován v Legionářské nemocnici v Praze-Karlíně, kde během pobytu absolvoval kurs psaní strojem a pravděpodobně i přípravná školení pro své další působení v řadách finanční stráže
20. léta služba u finanční stráže na hraničních přechodech na východním Slovensku v okolí Bardejova, 1920 se oženil s Marií Linhartovou ze Rtyně v Podkrkonoší, se kterou měl 4 děti
30. léta respicient finanční stráže v Salce na slovensko-maďarském pomezí, koncem 30. let přeložen na Ostravsko, kde působil u finanční stráže v Petrovicích u Karviné, Šenově a Staré Vsi nad Ondřejnicí
 

1945 - po válce se přestěhoval do Opavy, kde působil na oddělení finanční stráže v Kateřinkách
 

1949 - penzionován, krátce pracoval jako výběrčí poplatků za elektrickou energii, v důchodu se pak věnoval zahrádkaření a včelaření
 

1970 - 7.2. zemřel v Opavě, pochován v Proskovicích u Ostravy