Židle

Eugène Ionesco

Tragická fraška
26.11. 2005
31.5. 2006
Eugène Ionesco
Vladimír Mikeš
Josef Janík
Marta Roszkopfová
Vladislav Georgiev
Tereza Cisovská

Eugène Ionesco (1909 Slatina, Rumunsko – 1994, Paříž)
Francouzský dramatik a prozaik rumunského původu, jeden ze zakladatelů absurdního dramatu. Je autorem více než třiceti her, v nichž poukazuje na krizi jazyka, kterým již nelze nic sdělit (např. Plešatá zpěvačka), a varuje před stádním principem, na němž jsou založeny všechny totality (Nosorožec). Své hlavní téma vymezuje takto: „Píšeme, abychom nezemřeli docela, a protože všecko hyne, abychom nezemřeli hned. A já myslím, že ze všech důvodů k psaní jsou dva nejsilnější: sdělit druhým úžas, oslnění z bytí, ze zázraku světa a vykřičet tu úzkost, aby ji zaslechl Bůh i lidé, abychom dali vědět, že jsme existovali. Všecko ostatní je vedlejší“.
                                                                                                 E.Ionesco: Proč píšu

Je zlatý věk: je to věk dětství, nevědomosti. Jakmile víme, že umřem, dětsví skončilo. Jak jsem už řekl, pro mne skončilo velmi záhy. Člověk je přece dospělý v sedmi letech. Pak myslím většina lidských bytostí zapomene na to, co pochopili, a najdou jiný druh dětství, které může někomu vydržet celý život. Ale těch lidí je velmi málo. Není to skutečné dětství, je to jakési zapomnění. Touhy a starosti vám brání proniknout k základní pravdě.
                                                                                          E.Ionesco: Drobty deníku

Je to nepochopitelné, že člověk nemůže pochopit nepochopitelné.
                                                                                                      E. Ionesco: Samotář

Marie, stará selka, u níž jsem bydlel jako kluk: dny jsou dnes kratší než předtím: vzpomínáš si, když jsi byl malý? V létě bylo vidět až do deseti hodin! Nevím, co s tím udělali. Změnili hodinu. Anebo možná víc toho máte za sebou, tím víc v to lítáte! „Tak jak, Marie?“ Marie se vzchopí. Podá v té věci vědecký výklad. „To je kvílivá tomu, že se země točí. Je to platena.“
                                                                                                            E. Ionesco: Jaro

Šest hodin .. a už je tma. To nebejvalo, pamatuješ, ještě v devět, v deset, o půlnoci bylo světlo. …je to možná tím, že čím jde člověk dál a dál, zapadá hloub a hloub. A všecko proto, že se země točí, točí, točí, točí a točí…
                                                                                                             E. Ionesco: Židle

287
281
13
85
Židle