Hrát oběť

Oleg a Vladimír Presňakovovi

Když se chceš vyhnout něčemu nepříjemnýmu, musíš dělat jinou nepříjemnou věc, co se ti úplně nezamlouvá, ale pomůže ti vyhnout se tomu, co je mnohem nepříjemnější ...
21.4. 2007
13.3. 2008
Oleg a Vladimír Presňakovovi
Tereza Krčálová
Martin Glaser
Helena Neubertová
Helena Neubertová

Derniéra 13.3.2008

Oleg a Vladimír Presňakovové se narodili v ruském Jekatěrinburgu a po matce jsou poloviční Íránci. Vystudovali Státní uralskou univerzitu, konkrétně její filologickou fakultu a dnes zde učí – Oleg na katedře ruské literatury 20. století a Vladimír na katedře sociologie. Své hry píší společně a patří k autorům, které ruská kritika označuje jako „Čechovovy vnuky“. Poprvé se představili v roce 2000 v Moskvě na festivalu Ljubimovka s hrou Pohlavní krytí. Jejich úspěšnou hru Terorismus, která ještě před tragickými událostmi 11. záři reflektovala kořeny této společenské patologie, uvedlo nejprve na jedné ze svých scén slavné ruské divadlo MCHAT a o půl roku později i Royal Court Theatre v Londýně. Dále napsali hry Zajatí duchové, Casting, Set – 1, Set – 2, Evropa – Asie, Jedu po výmolu, z výmolu nevyjedu. Text naší inscenace Hrát oběť je z roku 2003. Jeho filmová verze z roku 2006 se dočkala mimořádně příznivého přijetí ruského publika i kritiky.
 

Sociodemografické charakteristiky pachatelů vražd
V páchání trestného činu vraždy převládají stále ještě muži, s ženami-vražedkyněmi se nesetkáváme příliš často. Procento vraždících žen se v různých výzkumech liší, ale odhaduje se mezi 10 a 15 %. … Všeobecně se podíl žen na kriminální činnosti zvyšuje a toto zvyšování se nevyhýbá ani vraždám. Důvody hledejme zejména ve vyrovnávání mužských a ženských rolí, ve větších možnostech žen a tím větším riziku sociálního selhávání oproti stavu v minulosti.
Průměrný věk pachatelů se liší studii od studie, pohybuje se mezi 20 až 35 lety. V současné době se setkáváme s vraždami i u mladších pachatelů, ale pachatelé ve věku pod 18 let nejsou dosud pravidlem, zejména v naší republice. Předpokládá se, že nárůst mladistvých pachatelů vražd naše země teprve čeká, a to zejména s dospíváním současné dětské generace.
(Jindřiška Záhorská: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů, Praha 2007)

Rekonstrukce zločinu
Kriminalistickou rekonstrukcí se rozumí metoda obnovení kriminalisticky významných hmotných objektů, situací a skutkových okolností nebo jejich podstatných znaků podle původních zachovaných částí objektu, podle popisu, fotografií či jiných údajů s cílem bezprostředního zkoumání těchto objektů.
(M. Porada: Kriminalistika, Brno 2001)

Nebezpečné představy
Ve společnosti se vyskytuje určité množství lidí, jejichž fantazie a sny vybočují z běžné normy. Tyto fantazie se vracejí, po určité době začínají mít nutkavých charakter a tlačí na své naplnění. Proces může vést až ke spáchání činu, který vybočuje ze zákonné normy, tj. trestného činu. Je tedy důležité vědět, co naplňuje sny a fantazie člověka, protože dobře charakterizují jeho osobnost.
(Jindřiška Záhorská: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů, Praha 2007)

23
30
49
24
13
31
272
16
27
13
71
33
Hrát oběť