Play Strindberg

Friedrich Dürrenmatt

Nezbyde po nás nic než kolečko hnoje na záhon.
17.4. 2010
23.5. 2011
Friedrich Dürrenmatt
Jiří Stach
Peter Gábor
Katka Holková
Katka Holková
Nikos Engonidis
Tomáš Vůjtek
Vojtěch Orenič
Kamila Holaňová
Kamila Holaňová

Friedrich Dürrenmatt (5. 1. 1921 Konolfingen - 14. 12. 1990 Neuenburg) se narodil jako vymodlené dítě v rodině faráře, která dlouho nemohla mít děti.

 

My o Dürrenmattovi, Dürrenmatt o sobě.

Narodil jsem se 5. ledna 1921 v Konolfingenu (Bernský kanton). Můj otec byl farářem, dědeček z otcovy strany politikem a básníkem ve velké vesnici Herzogenbuchsee. Pro každé číslo svých novin skládal úvodní báseň. Pro jednu takovou báseň směl strávit deset dní ve vězení. Složil na to tento verš: „Deset dní za deset strof, požehnán buď každý den.“ Této cti se mi dosud nedostalo. Snad jsem tím vinen já, nebo je snad tahle doba už natolik ve psí, že se už necítí uražena ani tehdy, když se s ní nakládá sebeostřeji.

Je znám zejména jako spisovatel, ale už od raných let se věnoval výtvarnému umění (později dokonce ilustroval některá vlastní díla a navrhoval scény pro své hry). Byl autorem dramat, detektivek, povídek, rozhlasových her (jeden motiv zpracovával do různých žánrů), ale uměleckou hodnotu mají i jeho eseje a proslovy, ba i literárně teoretické texty.

V Konolfingenu jsem prožil také své první umělecké dojmy. Mou sestru a mne maloval jeden vesnický malíř. Od té doby jsem hodiny a hodiny maloval a kreslil v mistrově ateliéru. Motivy byly potopy a švýcarské bitvy. Byl jsem válkymilovné dítě. Jako šestiletý chlapec jsem často pobíhal zahradou, ozbrojen dlouhou tyčí na podpírání fazolí, pokličkou, která sloužila jako štít, abych konečně celý uřícený ohlásil matce, že Rakušani jsou vyhnáni ze zahrady. Když se mé válečnické činy začaly přenášet na papír a když stále hrůznější bitvy pokrývaly trpělivé plochy papíru, obrátila se má vyděšená matka na akademického malíře Kuno Amieta, který si mlčky prohlédl ty krvežíznivé listy a konečně pronesl krátký a výstižný posudek: Bude z něho plukovník. Mistr se v tomto případě zmýlil: ve švýcarské armádě jsem to dotáhl jen na vojína pomocné služby a v životě jen na spisovatele. Další cesty a scestí, které mne k tomu vedly, tu nechci popisovat. Přece jsem však ze svého dětství zachránil něco důležitého pro svou dnešní činnost: nejen první dojmy, nejen model pro svůj dnešní svět, ale také samotnou „metodu“ svého umění. Tak jako mi v ateliéru vesnického umělce připadalo malířství jako řemeslo, jako dovedné zacházení se štětcem, uhlem a perem atd., tak se mi dnes stalo spisovatelství zaměstnáním a experimentováním s různou matérií. Rvu se s divadlem, rozhlasem, romány a televizí a už od dědečka vím, že psaní může být určitou formou boje.

V roce 1941 začal studovat filozofii a germanistiku v Zürichu, později v Bernu. V posledním semestru se definitivně rozhodl, že se stane spisovatelem, a studia nedokončil. Disertační práci o Sørenu Kierkegaardovi tedy nedopsal, nicméně filozofií se zabýval po celý život.

Kdybych se zabýval lidskými problémy, byl bych filozofem. Zabývám se lidskými konflikty, a proto jsem dramatikem.

Dürrenmatt byl přesvědčen, že se svět nachází na pokraji katastrofy a že nelze věřit v žádnou změnu k lepšímu, neboť všechny změny vedou pouze ke zhoršení daného stavu.

Příběh je tehdy domyšlen do konce, nastane-li v něm obrat k nejhoršímu.

Rovněž byl zastáncem názoru, že vše je dílem náhody, a dokonce i v případě, kdy tomu tak není, měla náhoda na vzniku situace rozhodující podíl.

Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda.

Jeho díla proto vyznívají pesimisticky a jsou plna ironie a paradoxů. Komedii považoval za jediný žánr, který dokáže vyjádřit tragiku dneška, protože současnost nemá tragické hrdiny velkého formátu a zmatku naší doby spíše odpovídá groteska.

K nám se hodí už jen komedie. Tragédie předpokládá vinu, bídu, míru věcí, přehled, zodpovědnost. V tom šlendriánu našeho století, v této labutí písni bílé rasy už není viníků, ani těch, kdo jsou zodpovědní.

Pro jeho dramata se vžilo označení „modelová“, neboť autor v nich dovádí do krajnosti vymyšlenou situaci, jejímž prostřednictvím kriticky upozorňuje na určitý společenský jev.
Na tomto principu jsou vystavěny jeho světově proslulé hry Návštěva staré dámy (1956), Fyzikové (1962) a Meteor (1966).

Lidé se liší od dravé zvěře tím, že se před vražděním ještě pomodlí.

Ve svých dramatech však také čerpal z tvorby jiných autorů, což je i případ Play Strindberg (1969). Premiéra hry byla v Basileji a její úspěch byl natolik inspirativní, že ihned následovaly inscenace v Římě, Kielu, Wuppertalu a Dubrovniku.

Proměnil jsem hru v boxerský zápas mezi dvěma manželi.Má dvanáct kol a každé začíná úderem gongu. Trochu jsem zde experimentoval s časem. Popohnal jsem hodinky a hodina se tak zkrátila. Posledních šest kol se odehraje za šest minut. Zápas ale nemá vítěze.
U Strindberga je Kurt zruinován manželským párem, který přišel navštívit.
Já jsem z něj naopak udělal gangstera.

Dürrenmatt své hry opatřoval obsáhlými poznámkami a komentáři, což nám umožňuje rekonstruovat celý jeho tvůrčí proces.


Zpráva o „Play Strindberg“

1948 vidím Strindbergův Tanec smrti v Basileji s Marií Feinovou a Rudolfem Forsterem; dodatečně vzpomínka na herce, ne však na hru.

 

1968. Čtu první stránky hry, shledávám, že divadelní nápad je zajímavý, zaráží mne jeho literární stránka ( plyš x nekonečnost). Zkouším dramaturgickou úpravu škrty, tj. obvyklým divadelním zpracováním Strindberga. Vzdávám to. Důvod: obvyklá zpracování Strindberga škrtáním, přeskupováním, textovými změnami a doplňky Strindberga falšují, což je tím povážlivější, že se přesto předstírá, že se Strindberg hraje „autenticky“. Přepracování mi připadá čestnější.
 

Listopad 1968. Počátek přepracování na základě hrubého překladu.
Přebírám ze Strindberga fabuli a základní divadelní nápad. Tím, že eliminuji Strindbergovu literární stránku, vystoupí zřetelně sousedství jeho divadelní vize s modernou: s Beckettem, Ioneskem, ale také s mým Meteorem.
Strindbergův dialog je použit jako předloha pro dialog antistrindbergovský; z hereckého kusu se stane kus pro herce. Herec se už nezabývá psychologicko démonickými studiemi, ale má umožnit scénickou existenci extrémně zhuštěnému a zkrácenému textu.
 

Prosinec 1968. Počátek zkoušek. V práci s herci se text rozvíjí a stále se mění. Definitivní text vzniká využitím různých divadelních situací. Ze tří herců vzniká jednota exaktně hrajícího tria. Herecká artistika. Z měšťanské tragédie o manželství vznikne komedie o tragédiích měšťanských manželství:
 

Play Strindberg.
Psáno 1969 pro první knižní vydání.

 

Takto pojatý herecký koncert ale také předpokládá vzájemné souznění mezi autorem a herci. Dürrenmatt si toho byl velmi dobře vědom.

Mezi námi a herci panuje pracovní poměr. Jeviště je naším nástrojem, my musíme počítat s herci, psát znamená vždy také režírovat, vtáhli jsme je do svého myšlení. Nedíváme se na ně nezúčastněně. Představují víc než naše role, jsou posledními zkouškami, jimž se naše díla podrobují, na nich se prokáže jejich hratelnost. Spisovatel může postupovat jak chce, jeho text bude ucelen osobností hercovou, na jevišti stojí hercovým přičiněním vždycky lidé, každá hra je jakoby svět lidí, s nímž se musí autor konfrontovat, neboť posoudit své dílo může jen na jevišti, nikoli u psacího stolu. Proto je třeba, aby spisovatel na zkoušce bral vážně každé hercovo zaváhání, každou otázku, každé nepochopení, každé poukázání na nesrovnalosti v roli, chyba je většinou v textu, nikoli v herci.

 

158
18
24
J.P.Kříž
Právo
Play Strindberg, to je herecká partitura pro mistry Nestává se v divadle často, aby na půdoryse jednoho velkého díla vzniklo jiné, stejně pronikavé. Možné to ale je. Důkaz hledejme v ostravské Aréně. V divadle, na které může být severní...
16
Play Strindberg
Play Strindberg: Tři zápasníci v Aréně Po tragédii Hamlet (recenze), kde vystupuje skoro třicet postav, uvedla Komorní scéna Aréna v premiéře 17. dubna komorní drama s pouhými třemi protagonisty. Svou hru Play Strindberg charakterizoval...
11
Play Strindberg
Vojtěch Vavryš
Divadelní noviny
Večírek s manželi a očekávaným hostem v ostravské Aréně pokračuje série, která by se dala nazvat linií manželských tragikomedií. Jedním z vděčných titulů, jež jsou pro tento typ scény jako stvořené, je i hra Play Strindberg...
5
Play Strindberg
6.10.2010
Ve dnech 2.11. – 6.11.2010 se v Českém Těšíně uskutečnil již 10. ročník FESTIVALU DIVADEL MORAVY A SLEZSKA Odborná porota 10. ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska ve složení Zuzana Jindrová, Jan Hyvnar, Kazimierz Kaszper, Jiří P. Kříž, Emil...
56
Play Strindberg
13.4.2010
Režisérem poslední inscenace této sezóny je Peter Gábor, umělecký šéf Slovenského komorného divadla v Martine. Ostravským divákům se jistě vybaví jeho poslední režie v Národním divadle moravskoslezském (Cabaret, Divadelní komedie) či kritikou velmi ceněná...
15
Play Strindberg
13.4.2010
V sobotu 17. dubna 2010 v 18:30 se uskuteční v našem divadle další premiéra. Jedná se o hru Friedricha Dürrenmatta s názvem Play Strindberg.   Hru režíruje Peter Gábor, u nás v divadle tento režisér tvoří poprvé.   Jako host se opět představí...
14
Play Strindberg
11
Play Strindberg