Life in Blue v Komorní scéně Aréna

25. 8. 2015

Life in Blue neboli Modrý život je název souboru snímků známého českého fotografa Evžena Sobka. Ten se jím nyní nejnověji představí ve foyer Komorní scény Aréna, kde zahájí novou sezónu pravidelných fotografických výstav.
Evžen Sobek (1967) pochází z Brna, kde vystudoval strojní fakultu Vysokého učení technického a posléze i Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Působí jako nezávislý fotograf a coby pedagog vede semináře a fotografické workshopy na univerzitách a odborných školách v České republice. Založil Fotoškolu Brno a mezinárodní fotografickou soutěž Frame. Ve své fotografické tvorbě se věnuje zejména dokumentární fotografii. Jeho fotografie jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách v Evropě, USA, Izraeli a Japonsku. Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách v České republice i v zahraničí, je členem agentury Picturetank v Paříži, zastupuje ho galerie Clampart v New Yorku. Vydal několik publikací, v roce 2004 Ecce Homo a úvodním textem Vladimíra Birguse a v roce 2008 Life in Blue s úvodem Jiřího Siostrzonka.
Soubor Life in Blue je cyklem zachycujícím život lidí, kterým učarovalo poněkud zvláštní prostředí přehradních nádrží Nové Mlýny na jižní Moravě. Svými fotografiemi se Sobek snaží přijít na kloub tomu, co motivovalo tyto lidi vybudovat svůj druhý domov právě v tomto prostředí, v jakémsi karavanovém ghettu s výhledem na nekonečnou modrou hladinu.
„Když jsem se tam před deseti lety dostal poprvé, tak jsem se ptal sám sebe, co ty lidi vede, aby tam přijeli, sedli si před ten karavan, seděli tam celý víkend, celou sezónu, celé roky. A protože to pro mě bylo nepochopitelné, tak jsem se rozhodl, že do toho chci proniknout, že to chci pochopit. A najednou se mi začaly odkrývat souvislosti, proč to místo vypadá, jak vypadá, co je tam za lidi. Pochopil jsem, že to není tak banální a hloupé, že tam je něco víc“ říká k tomu sám autor.
Necelá dvacítka snímků souboru Life in Blue se poprvé ve foyer Komorní scény Aréna představí v rámci Dne plného slev a překvapení, který bude probíhat v prostorách divadla 3. září 2015 od 13 hodin, samotná vernisáž začne v 17 hodin. Fotky budou pak v Aréně k vidění do konce října 2015.
Alice Taussiková, PR KSA

Life in Blue v Komorní scéně Aréna