DIVADLO ROKU ZVE SENIORY

2. 9. 2015Komorní scéna Aréna, Divadlo roku 2013 a Nadace ČEZ po letních prázdninách spouštějí projekt, kterým chtějí vyjít vstříc divákům z řad starších spoluobčanů. Projekt, finančně zaštítěný Nadací ČEZ, započne s novou divadelní sezónou a potrvá do vyčerpání grantu, tedy zhruba půl roku.
„Projektem „Divadlo roku zve seniory“ chce Aréna představit svou práci i těm, kteří se z nejrůznějších důvodů obávají samostatných návštěv divadla. Díky Nadaci ČEZ a jejímu grantu s názvem Podpora regionů získalo divadlo možnost pozvat seniory do Komorní scény Aréna s tím, že jim bude uhrazeno vstupné a pro ty, kteří projeví zájem, bude zajištěna bezpečná přeprava do divadla i zpět domů,“ představuje projekt ředitelka divadla Renáta Huserová.
Komorní scéna Aréna je nejmenším a nejmladším ostravským souborem, který se za dvacet let své existence vypracoval na špičku českého divadelního světa. Důkazem je řada prestižních ocenění (Ceny Thálie, Ceny Alfréda Radoka, Ceny Českého divadla, Cena Marka Ravenhilla ad.), které divadlo obdrželo především v posledních letech, a které korunovala cena nejvyšší, titul Divadlo roku 2013 pro nejlepší divadelní soubor v České republice. „To byl zřejmě i jeden z důvodů, proč Aréna tento grant získala a bude tak moci některé své celorepublikově ceněné inscenace představit i zájemcům z nejstarší generace diváků,“ dodává Renáta Huserová.
Prvním představením, které celý tento projekt otevře, bude inscenace Hráčů Nikolaje Vasiljeviče Gogola v režii uměleckého šéfa KSA Ivana Krejčího konaná 18. září 2015 od 18:30 hodin.
Dalším představením, které je v rámci tohoto projektu naplánováno, bude inscenace hry Tomáše Vůjtka Slyšení, reprízovaná 23. října 2015 od 18:30 hodin.
Při tomto projektu Komorní scéna Aréna úzce spolupracuje s ostravskou městskou organizací Svazu důchodců ČR, o. s. Kromě dalších médií se také i díky Zpravodaji této organizace senioři včas dozvědí i o dalších chystaných představeních v rámci tohoto výjimečného projektu.

Alice Taussiková, PR KSA

DIVADLO ROKU ZVE SENIORY