Aréna bude reprezentovat na mezinárodním festivalu židovské kultury

17. 8. 2015

Komorní scéna Aréna byla jako jediné divadlo z České republiky pozvána na X. ročník festivalu Mezinárodní setkání s židovskou kulturou YIDDISHLAND, který se bude konat na sklonku srpna (23. 8 – 29. 8. 2015) v polských Sopotech.
Programová rada přehlídky, Nadace Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, si vybrala inscenaci hry Georga Taboriho Bílý muž a Rudá tvář v režii André Hübnera-Ochodla, která měla v Komorní scéně Aréna premiéru v říjnu 2014.

„Soubor Komorní scény Aréna odehraje v Sopotech hned dvě představení této inscenace a divadlu se dostalo té cti, že bude celý festival i slavnostně uzavírat,“ říká k tomu ředitelka KSA Renáta Huserová.

Festival židovské kultury je od svého vzniku v roce 2005 organizován jako setkání umělců Visegradských zemí a jedná se o největší festival tohoto typu na území Polska, díky čemuž se jednotlivé přehlídky těší velké divácké i mediální podpoře.

„Komorní scéna Aréna byla do Sopot už jednou pozvána, a to v roce 2011, kdy se zúčastnila VI. ročníku tohoto mezinárodního festivalu. Tehdy v Polsku reprezentovala české divadlo s inscenací hry Georga Taboriho Jubileum, která měla na prknech našeho divadla českou premiéru v září 2010. Z kuloárů se nám donesly informace, že právě ohlasy v polském tisku a bezprostřední reakce diváků na představení byly důvodem k zaslání oficiálního pozvání i v letošním roce,“ dodává Renáta Huserová.

Inscenace Bílý muž a Rudá tvář měla svou ostravskou derniéru na jevišti divadla v červnu 2015. Svá festivalová představení pak Aréna odehraje v Sopotech 28. a 29. srpna 2015 a definitivně se tak s inscenací rozloučí.

Alice Taussiková, PR KSA
 

Aréna bude reprezentovat na mezinárodním festivalu židovské kultury