Andělé bez budoucnosti Karla Tůmy

29. 4. 2015

Letošní divadelní sezóna se pomalu chýlí ke konci a s ním přichází i poslední fotografická výstava ve foyer Komorní scény Aréna. Po archaických foto technikách, které v souboru Krásný tisk představil ostravský fotografický matador Fedor Gabčan, se pozornost kurátora fotogalerie v KSA Romana Poláška obrátila zcela jiným směrem.
A to k pražskému rodákovi, letošnímu čtyřicátníkovi Karlu Tůmovi, který bude v Aréně prezentovat kolekci snímků s názvem Andělé bez budoucnosti.
Karel Tůma se ostravskému publiku představí teprve podruhé, před několika lety se s jeho dokumentárním souborem o životě ve východoslovenských romských osadách mohli seznámit návštěvníci galerie Fiducia.
Karel Tůma se narodil 2. září 1975 a po dokončení obchodní akademie pracoval v druhé půlce 90. let jako kulisák v Divadle na Vinohradech, v roce 1998 byl přijat na katedru fotografie FAMU v Praze, kterou absolvoval v roce 2005. V roce 1999 začal spolupracovat s nadací Člověk v tísni. Je zakládajícím členem obrazové agentury CHOICE Images a fotografické skupiny Rovnýma nohama. Zabývá se dlouhodobými dokumentárními projekty se sociální tématikou. Je držitelem řady ocenění v nejrůznějších fotografických soutěžích, například 1. ceny "Zlaté oko" 2002 na Czech Press Photo v kategorii Každodenní život; Zlaté pecky, ceny Asociace českých reklamních agentur za kalendář na rok 2003; Ceny Asociace českých fotografů 2006 v soutěži Pražské historické dědictví ve fotografii ad.
V Komorní scéně Aréna vystaví svůj soubor Andělé bez budoucnosti, který je důsledkem jeho dlouhodobějšího zájmu o tuto tématiku. Už před několika lety se totiž začal věnovat ikonografií andělů a fotoaparátem zaznamenával vše, co s nimi jakkoliv souvisí. Nafotil tak třeba před časem i cyklus Andělé v Praze a ve Vídni, který se zabývá motivem anděla ve funebrální plastice.
„Autor se nespokojuje s prostou registrací a katalogizací andělů, jak by to udělal sběratel. Fotografie musí v jeho podání ukazovat více, než jen prostý záznam věci. Karel sám to říká tak, že mu jde o fotografie grafické a symbolické. Grafičností rozumím určitou výtvarnou kvalitu, která se snoubí s mě sympatickou přímočarostí a jednoduchostí. Fotografie jsou prosty všech triků, kterými si je naše technika schopná vypomoci. Čtvercový formát vede k prostší a klidnější kompozici obrazu – možná proto i k větší soustředěnosti. Grafičnost bych tedy chápal jako fotografickou čistotu. Symboličnost bych u našeho autora chápal jako transcendenci k tajemství,“ říká na toto téma jeho kolega, fotograf David Kumermann.
V aktuálně prezentovaném souboru Andělé bez budoucnosti se Tůma ve svém vnímání andělských bytostí posouvá ještě dál. „Koncept, vypůjčený z náboženství, který Karla fascinoval svou vizuální stránkou, se přetavil do jistého metaforického pojetí. Lidé, které vidíme na fotografiích, nejsou andělé tvoření zevnějškem, maskou. I když zde ještě cosi z andělské ikonografie zůstává – jako třeba grafitti, nebo smrtka (což by hodně přeneseně mohl být anděl smrti), andělskost zde spočívá v něčem jiném. Jde o cosi niterného, co se jen výrazem, gestem nebo šťastnou konstelací věcí a světla na fotografiích ukazuje,“ dodává fotograf David Kumermann.
Karel Tůma svými fotografiemi provokuje vnímání návštěvníků, aby se oprostili od zažitých vzorců myšlení a aktivovali svou fantazii. Sám autor k tomu říká: „Výběr dokumentárních záběrů pro výstavu je sestaven jinak, než soubory které vystavuji. Název odkazuje na moje hledání něčeho nad čistě dokumentovanou realitu města, nad existenci obyčejných lidských postav běžných z veřejného prostoru, nad výjevy z reklamy a billboardů, grafitů na zdech. Anděly jsem začal nazývat i postavy, s kterými se cítím v napětí, jsem v tu chvíli vnímavější a citlivější a na fotkách je to pak vidět. Můj anděl je vlastně parafrází svobodné nebo i svobodomyslné mysli. Často to jsou padlí andělé, vyhnaní do našeho světa, do Prahy, Amsterodamu, Benátek a Katowic.“
Vernisáž souboru Andělé bez budoucnosti, který čítá necelou dvacítku čtvercových černobílých fotografií, proběhne 4. května 2015 v 17 hodin za účasti autora a hudebního doprovodu. Výstavu uvede její kurátor, fotograf Roman Polášek a snímky budou ve foyer Komorní scény Aréna ke shlédnutí do konce června 2015.

Alice Taussiková, PR KSA

Andělé bez budoucnosti Karla Tůmy