První premiérou v Komorní scéně Aréna je hra původně psaná pro Vlastu Buriana

4. 10. 2013

První premiérou v Komorní scéně Aréna je hra původně psaná pro Vlastu Buriana

První premiérou letošní Sezóny něčím přízračné v Komorní scéně Aréna v Ostravě bude obnovená premiéra hry Emila Artura Longena Dezertér z Volšan v režii uměleckého šéfa KSA Ivana Krejčího. Původní inscenace měla premiéru v roce 2008 a stala se diváckým hitem.
Publikum se může těšit na nové obsazení hlavních dámských rolí, v nichž nyní coby Rositu Balabisovou uvidí Terezu Cisovskou a coby služku Manču Petru Kocmanovou. Scéna a kostýmy, které pro původní inscenaci navrhovala Lucie Loosová, jsou nově dílem Marty Roszkopfové.


Emil Artur Longen
DEZERTÉR Z VOLŠAN
Fraška v kabaretním hávu o útěku ze hřbitova a co z něj pošlo.

Úprava: Petra Kohutová a Ivan Krejčí / Režie: Ivan Krejčí
Výtvarná spolupráce: Marta Rozkopfová / Dramaturgie: Tomáš Vůjtek
Hrají: Vlastimil Šmída, j.h. + Jan Kavka, j.h., Vladislav Georgiev, Josef Kaluža,
Tereza Cisovská, Petra Kocmanová, Alena Sasínová-Polarczyk,
Marek Cisovský, René Šmotek, Michael Kolář, j.h.

Emil Artur Longen (29. 7. 1885 – 9. 10. 1936) se narodil v Pardubicích v rodině notáře. V patnácti utekl ke kočovnému divadlu, za to byl otcem poslán do ústavu duševně chorých.
V šestnácti se s rodinou rozešel a zapsal se na pražskou Akademii výtvarných umění. Od roku 1906 vystupoval v kabaretech, v roce 1907 spoluzakládá avantgardní výtvarné uskupení Osma. Jako herec-kabaretiér začínal v komických rolích, v nichž se však objevovaly i tragické momenty. To platí i pro jeho dramatickou tvorbu, jejíž vrchol spadá do dvacátých let minulého století, kdy Longen psal pro Divadlo Vlasty Buriana (snad nejznámější je hra
C. a k. polní maršálek). Do tohoto období patří i jednoaktová fraška Dezertér z Volšan z roku 1926. Domnělý nebožtík se v ní dozví leccos nepěkného o svém manželství a o ambiciózních životních plánech „truchlících pozůstalých“.

OBNOVENÁ PREMIÉRA V SOBOTU 12. ŘÍJNA 2013 V 18.30 HODIN

 

První premiérou v Komorní scéně Aréna je hra původně psaná pro Vlastu Buriana