2013-03-01

Ostravská Komorní scéna Aréna se v poslední době řadí mezi naše nejosobitější divadla. Návštěvníci jejího takřka klaustrofobického sálku i odborná kritika oceňují jak její ambiciózní dramaturgii s částečnou orientací na regionální tematiku, tak pozoruhodné umělecké režijní a herecké výsledky. Tento trend výrazně potvrzuje inscenace S nadějí, i bez ní, kterou na podkladě původního textu zdejšího dramaturga Tomáše Vůjtka nastudoval v české premiéře režisér Ivan Krejčí.
Dokumentárně přesně podložená předloha, oceněná již před třemi lety v radokovské dramatické soutěži, podává – s potřebnými časovými přesahy - mrazivou sondu do krutého období padesátých let s hrdelními politickými procesy. Vychází z memoárů Josefy Slánské, manželky popraveného komunistického funkcionáře, i z dalších hojně citovaných autentických pramenů. Tragický, bizarně hrůzný osud ideologicky zaslepené ženy (v postavě nazvané Ona doslova exceluje Alena Sasínová-Polarczyk), které v moskevském azylu unesli dítě a jež zavírala oči před stalinským terorem i stupňovanými domácími nezákonnostmi, je tu rozkrýván v podobě brutálních výslechů. Do vzpomínkových rekapitulací ji nutí dvojice vysmátě cynických vyšetřovatelů (Marek Cisovský, Albert Čuba), v součinnosti s pětičlenným Chórem přebírajících při využití znakových rekvizit další role.
Zatímco protagonistka, spolutvůrkyně i oběť zrůdné doby, zůstává odhodlaně vážná a své utkvělé přesvědčení neopouští, vynalézavá, nemoralizující a nedidakticky varovná montáž má jako celek ráz jevištně dynamického, groteskního kabaretu. Pracuje se stylizací, nadsázkou a zkratkou, když se kolem kufříku mučících nástrojů přímo pod figurínou oběšence nadšeně sborově zpívá a jásavě manifestuje. Nedlouho po dramatizaci Kafkova Procesu tak Aréna demonstruje v konkrétním společenském kontextu (a s nabídkou důkladného programového tisku) obludnou atmosféru nátlaku i metody lámání charakterů.

Vít Závodský, divadelní kritik