Kristýna Krajíčková

Kristýna Krajíčková

Pocházím z Nového Dvora, ale narodila jsem se v opavské porodnici, která se poté během pár let změnila na domov důchodců. V dětství jsem se věnovala sportu a latinsko-americkým tancům, které jsem následně vyměnila za studium herectví na hudebně dramatickém oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, které jsem dokončila maturitou. Mými hlavními pedagožkami byly Alexandra Gasnárková a Renáta Klemensová.

Během studia pracovala na dialozích z her: Chuť medu (Pepy a Geoffrey), Vliv gama paprsků na měsíček zahradní (Tilda a Ruth), Dům na zbourání (Willie), Romeo a Julie (Julie), Mnoho povyku pro nic (Margareta), Večer tříkrálový (Marie).

V sezóně 2016/2017 jsem nastoupila do angažmá v Moravském divadle Olomouc, odkud jsem se se sezónou 2018/2019 přešla do Komorní scény Arény.

Role:

Janáčkova konzervatoř:

J. Doležal - Chips (Natálie), režie: Renáta Klemensová, Alexandra Gasnárková

I. Villqist – Bezkyslíkatí (Ona, Dívka), režie: Janka Ryšánek Schmiedtová

Moravské divadlo Olomouc:

M. Doleželová, J. Nvota - Robin Hood (Lady Mariana), režie: Michaela Doleželová, Roman Vencl

M. Bulgakov - Mistr a Markétka (Hela), režie: Bogdan Kokotek

C. Goldoni - Sluha dvou pánů (Beatrice Rasponi), režie: Nikolaj Penev

Ch. Hampton - Úplné zatmění (Eugenie), režie: Petr Štindl

R. Rolland - Petr a Lucie (Lucie), režie: Marian Pecko

E. Rostand - Cyrano (herečka, řádová sestra), režie: Roman Vencl

Hostování:

Národní divadlo moravskoslezské

I. Buraj, M. Pivovar, D. Radová - ODSUN!!! (Erika), režie: Ivan Buraj

F. Arnold, E. Bach - Španělská muška (Marie), režie: Janusz Klimsza

Komorní scéna Aréna

B. Brecht - Baal (mladší sestra, subreta, dáma, dívka, Luisa), režie: David Šiktanc

Stará aréna

V. K. Klicpera - Zlý jelen (Ivana), režie: Pavel Gejguš

J. Doležal - Klaudie (Klaudie), režie: J. Doležal

 

 

 

 

 

 

JULIE, Claudiová milá
DCERA, MARTA, ONA
352
Kristýna Krajíčková