Tomáš Vůjtek

thumb

Tomáš Vůjtek (1967, Frýdek-Místek) je nejen jedním z jedinečných, ale dokonce i jediných dramaturgů Komorní scény Aréna. Neuvěřitelné čtvrtstoletí vyučoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě literaturu a dějiny, čímž se zcela marně pokoušel vštípit alespoň základy vzdělání některým členům souboru. Divadlu propadl zprvu jako zapálený amatér, posléze vstoupil i se svou pochodní na profesionální scénu. Napsal několik her, z nichž některé byly oceněny. Oceněn byl i on sám Cenou Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva za rok 2016 v kategorii „Cena za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin“. Ostatně, každá cena, kterou dostane, mu přijde jako mimořádně přínosná. Jeho první prací v Aréně byla dramaturgie Ionescových Židlí v režii Josefa Janíka (kterého, nejen on, pokládá za svého učitele) v roce 2005. Stálým dramaturgem KSA je od roku 2007.

thumb
Aktuální inscenace
Inscenace po derniéře