Petra Kocmanová

thumb

Petra Kocmanová (1983, Praha) už v sedmi letech začala docházet do dramatického souboru Ty-Já-Tr při divadélku Radar, jehož členkou se cítí být dodnes. Jako hodná dcera splnila přání svých rodičů i prarodičů a vystudovala všeobecné gymnázium Nad Štolou, které úspěšně zakončila maturitou. Po studiu jazyků, andragogiky (aplikovaná věda o výchově a vzdělávání dospělých lidí, která respektuje zvláštnosti s tím spojené; zabývá se zejména socializací, personalizací, akulturací a enkulturací) a práci v personální agentuře se rozhodla podat přihlášku na JAMU. Po přijetí zde díky M. Schejbalovi, L. Riegrovi, R. Groszmannovi a E. Jelínkové strávila několik umělecky velmi podnětných let. V roce 2010 absolvovala a následoval rok hostování po všech koutech České republiky (Východočeské divadlo Pardubice, Buranteatr Brno, Slezské divadlo Opava). Nakonec získala angažmá v našem divadle, kde se velmi kreativně herecky rozvíjí (nominace na Cenu Thálie za roli Emily v inscenaci hry Torbena Bettse Kočka v oreganu). Členkou souboru KSA byla v letech 2011—2021.