Recitálek Jiřího Neduhy č.65 v KOMŮRCE

zpěv a hudba: Zuzana Vávrová a Vlastimil Ondruška, Jiří Neduha & Frendi
četba: Václav Fiala
Nejbližší představení
Nejsou žádná plánovaná představení.

Jiří Neduha začal s recitálky především proto, že chtěl skloubit hudbu s divadlem a literaturou. První recitálek se konal 28. listopadu 2013 v Industrial Gallery, později se recitálky přesunuly za lepšími podmínkami do Chachárkova doupěte na Hulváckém kopci. Ovšem po vzniku Rockhillu prostředí nebylo tak komorní. Nyní se další recitálek bude konat u Sýkorova mostu, v Bulharském domě, v objektu divadla Arény v útulné Komůrce.

Recitálky mají svou tradici. Za deset let trvání v něm hrálo pět divadel, včetně Bílého. Zahrálo tam přes dvacet kapel, dohromady asi sedmdesát muzikantů. Ukázky své poezie nebo prózy četlo kolem padesáti autorů.

➔ více
Nejbližší představení
Nejsou žádná plánovaná představení.