2016-03-31

Komorní scéna Aréna nasadila jako další hru titul francouzského autora Borise Viana. Absurdní drama ovlivněné prvky jazzu i svéráznou Vianovou poetikou nabízí jak tragikomický vhled do soukromí měšťanské rodiny, tak tísnivou existenciální výpověď. Troufnete si ponořit se do naprostého bezčasí?

Drama Budovatelé říše intenzivně využívá Vianovy specifické poetiky založené na výrazném až fantazijním prostředí, v jehož zajetí se postavy nacházejí. Inscenace režiséra Vojtěcha Štěpánka se těchto snových kulis drží. Klaustrofobní prostředí bytu působí jako postava samotná a zároveň funguje i jako hybatel děje. Ať už se jedná o tajemný hluk, kterým jsou postavy hnány do vyšších pater, nebo neustále se proměňující prostředí, které ústí v naprostou ztrátu pocitu bezpečí.

Celou recenzi si můžete přečíst na

http://www.undg.cz/3248/budovatele-rise-v-tisnivem-bezcasi/